Header Ads

 • Tin Mới Nhất

  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  Cái tài năng ẩn nấp siêu hạn của bọn khuyển nhi đó hả, tài đâu không thấy chỉ được cái năng động thôi, trốn kiểu gì mà không cần tìm cũng thấy.

  1. Không thấy, không ai thấy, chắc chắn là vậy.


  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  2. Đã lỡ mồm ăn đùi gà thì mình phải kiếm chỗ trốn thôi.


  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  3. Mấy người có tìm banh mắt thì cũng không tìm được ta đâu.


  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  4. May mà có cái cây che chắn, không thì bại lộ rồi.


  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  5. Giờ mà thò đầu ra là ăn mắng ngay, nằm chờ mọi chuyện lắng xuống rồi hãy ra.


  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  6. Chỗ ẩn nấp này an toàn đấy, chỉ tội hơi bó sát thôi.


  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  7. Đây chính là bản mặt của nó khi bị chủ phát hiện.


  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  8. Mình không thấy sen thì sen nó cũng không thấy mình nhé!


  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  9. Hú hồn, tí nữa là bị con sen phát hiện rồi.


  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  10. Lúc nhỏ mình thường hay trốn chỗ này nè, con sen đâu tìm thấy đâu, giờ trốn đây là tốt nhất. 


  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  11. Lồ lộ thế này mà còn đòi trốn, chết cười với cái lũ chó ngốc này mất.


  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  12. Trốn kiểu này thì con sen không tìm ra mình đâu.


  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  13. Em chỉ là cái giẻ lau nhà thôi, thật đó. 


  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  14. Cái này người ta gọi là giấu người lòi tay nè!

  Mỏi mắt tìm kiếm 14 chú chó có biệt tài ẩn thân siêu hạng

  Không có nhận xét nào

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad